Muziekschrift
Bladmuziek
kerkorgel
Categorie:
Sorteren: alfabetisch
op jaar

Onderstaande bladmuziek betreft alleen de uitgegeven composities van Maurice Pirenne.

Composities
Aan de stromen van Babylon (psalm 137) 1980  Sopraan,Alt,Bas, Annie Bank detail...
Aandachtig Drieluik 1991-1992  SATB en 2 hobo's, althobo, 2 fagotten, 2 trompetten, 3 trombones Annie Bank detail...
Aen Goede wij oock roepen zeere 2001  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
Al onze schulden zijn vergeven 1985  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Alleluiaverzen voor de Advent 2003  Cantor, SATB, gemeente en orgel Ascolta Music Publishing detail...
Als 'n kip zonder kop   Sopraan,Mezzosopraan,Alt, Ascolta Music Publishing detail...
Ave Maria 1962  Cantus,Tenor,Bas, W. Bergmans detail...
Ave Maria 1993  sopraan, mezzosopraan en orgel Ascolta Music Publishing detail...
Ave verum 1956  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
Avondgebed ('Gij die der wereld Schepper zijt') 1991  eenstemmig met orgel Continuo detail...
Breek aarde uit in jubelzangen   Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Annie Bank detail...
Cantico del Sole 1989  Sopraan,Mezzosopraan,Alt,Tenor,Bariton,Bas, Ascolta detail...
Ciaconna   Gooi en Sticht detail...
Copiosa redemptio 1997  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
De beker van verdriet 1985  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
De dienaar van de Heer 1999  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Musica pro Deo detail...
De Heer is Koning 1995  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Continuo detail...
De Here God heeft tot mijn Heer gesproken   SA/TTB met orgel Annie Bank detail...
De weg der verwachting 1990  Kinderen, soli, gemeente met orgel Musica pro Deo detail...
Die altijd is en komen zal   SB met orgel, STB/ATB met orgel, SATB Annie Bank detail...
Die roepen in nood (psalm 34) 1980  SAB, volkszang met orgel Annie Bank detail...
Domine Deus salutis meae 1956-60  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, W. Bergmans detail...
Drie Minneliederen 1984  Altmezzo en orgel of piano Ascolta detail...
Ego flos campi 2001  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Gij die mij ruimte geeft (psalm 4) 1994  eenstemmig koor met orgel Ascolta detail...
Gildebroeders 1985  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
God geeft feest   eenstemmig kinderkoor met orgel Abdij Berne detail...
God rest you merry gentlemen 1971  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Annie Bank detail...
God stijgt ten troon (psalm 47) 1997  SATB, Vz, Volkszang met orgel Gooi en Sticht detail...
Groot Gloria 1997  eenstemmig koor, SSA/T en SSAA met orgel Continuo detail...
Heden is ons een redder geboren (psalm 96)   eenstemmig koor met orgel Gooi en Sticht detail...
Heerlijk is het te loven (psalm 92) 1976  SATB, volkszang en orgel Annie Bank detail...
Heil dat van onze God komt 2000  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Musica pro Deo detail...
Herders, Hij is geboren 1985  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
Herdersliedje 2007  eenstemmig (kinder)koor en orgel- of pianobegeleiding Ascolta Music Publishing detail...
Het Carillon 2006  Koor, orgel en beiaard Ascolta detail...
Het hoogste woord daalt uit het licht   Sopraan,Alt, Annie Bank detail...
Het Lied Jerusalem   SA/TB met orgel, TTB met orgel Annie Bank detail...
Hier ben ik 2000  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Musica pro Deo detail...
Ingrediente Domino 1953  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer 1968  Verschillende zettingen Annie Bank detail...
Kom tot ons de wereld wacht 1990  Sopraan,Mezzosopraan,Alt, Ascolta detail...
Koning is onze God (psalm 92)   Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Gooi en Sticht detail...
Koraal 'Von Gott will ich nicht lassen'   Gooi en Sticht detail...
Korte beurtzang bij de voetwassing   eenstemmig koor met orgel Gooi en Sticht detail...
Laudate Dominum 1980  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Harmonia/De Haske detail...
Lied van de Gelovige Gemeenschap 1987  SATB, volkszang met orgel Ascolta detail...
Loflied op de wijsheid 1986  declamator, sopraansolist, vierstemmig gemengd koor, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, 2 trompetten, trombone en bastrombone Ascolta Music Publishing detail...
Maria schone vrouwe 1988  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
Meditaties voor fluit 1989  fluit Ascolta Music Publishing detail...
Metanoia 1985  Willemsen detail...
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? (psalm 22) 1992  eenstemmig koor met orgel Ascolta detail...
Mijn Herder is de Heer (psalm 23) 1966  eenstemmig koor met orgel Ascolta detail...
Mis Het Blijde Bericht 1965  eenstemmig koor, volkszang met orgel Gooi en Sticht detail...
Missa Commensalis 1963  Twee ongelijke stemmen met orgel W. Bergmans detail...
Missa In Conspectu Domini 1957  Tenor,Bariton,Bas, Wed. J.R. van Rossum detail...
Missa plebi Dei 1965  eenstemmig koor, volkszang met orgel detail...
Movimento   Koper met orgel Annie Bank detail...
Muziek voor Utrechtse Koorboeken 1996  Solisten (SATB), vierstemmig gemengd koor en orgel Ascolta Music Publishing detail...
Nederlandse Vespers 1963  SSA met orgel W. Bergmans detail...
Nu moet gij allen vrolijk zijn 1989  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
Nu zijt wellekome 1968  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Annie Bank detail...
O Heiland, open wijd de poort   Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Annie Bank detail...
O Hoofd, vol bloed en wonden 1991  Sopraan,Mezzosopraan,Alt, Ascolta Music Publishinh detail...
O magnum mysterium 1956  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
O Sacrum convivium 1961  Sopraan,Tenor,Bas, W. Bergmans (opgeheven) detail...
O sage, Dichter 1967  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta detail...
O Vader, U zij lof gebracht 1995  SATB, eenstemmig met orgel Continuo detail...
Oecumenisch Onze Vader   eenstemmig koor met orgel Gooi en Sticht detail...
Ons hart verheft zich tot U, Heer   eenstemmig koor met orgel detail...
Partita over Gij maakt ons Jezus waarlijk vrij   Willemsen detail...
Passacaglia 1956/1979  Ascolta detail...
Passage 2004  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Psalm 102 1985  Voorzanger, cantor, Ascolta Music Publishing detail...
Psalm 150 1965  SATB en orgel Ascolta Music Publishing detail...
Psalm 150 1965/1977  SATB, fluit, hobo, klarinet (bes), fagot, 2 trompetten, 2 hoorns (F) en 3 trombones Ascolta Music Publishing detail...
Psalm 8 1985  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Koninklijke Christelijke Zangersbond detail...
Sancte Willibrorde 1984  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Scheppende Geest 1997  SATB, voorzanger, volkszang met orgel Gooi en Sticht detail...
Sint-Jansmis 2007  SATB, volkszang met orgel Ascolta detail...
Sonata d'amore 1985  viool en piano Ascolta Music Publishing detail...
Spreek, Heer, uw dienaar luistert 1998  SATB, voorzanger, volkszang met orgel Continuo detail...
Stille Nacht 1969  SSATB met orgel Ascolta detail...
Tantum ergo 1961  Cantus,Tenor,Bas, W. Bergmans detail...
Toen den Hertog Jan kwam varen 1979-80  4-6 stemmig Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Harmonia/De Haske detail...
Tot Maria 1989  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Ascolta Music Publishing detail...
Trinklied 1973-74  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Harmonia/De Haske detail...
Vexilla regis 1987  SATB, tenorsolo en orgel Ascolta Music Publishing detail...
Vexilla regis 1987/1990  SATB, tenorsolo, fluit, hobo, klarinet (bes), fagot, 2 hoorns (F), 2 trompetten en 2 trombones Ascolta Music Publishing detail...
Wie woont onder de hoede (psalm 91) 1966  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Gooi en Sticht detail...
Willebrorduslied 1946  tenor, tenor, bas, bas Ascolta Music Publishing detail...
Wisselende gezangen voor de Advent 1965  SATB, volkszang met orgel Annie Bank detail...
Wisselende gezangen voor de Kerstnacht en Kersttijd 1965  SATB, volkszang met orgel Annie Bank detail...
Wisselende gezangen voor de Pinkstertijd 1966  SATB, volkszang met orgel Annie Bank detail...
Zegen ons met het licht van uw ogen (psalm 104) 1966  Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Gooi en Sticht detail...
Zendt ge uw ademtocht (psalm 104)   eenstemmig koor met orgel Gooi en Sticht detail...
Zevenmaal IK BEN 1993  1/2/3-stemmig kinder/vrouwenkoor met orgel Koninklijke Christelijke Zangersbond detail...
Ziel 2001  SATB, fluit, hobo, klarinet (bes), hoorn (F) en fagot Ascolta Music Publishing detail...
Zingt een nieuw lied 2004-2005  eenstemmig koor met orgel Gooi en Sticht detail...
Zingt een nieuw lied voor God   Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Annie Bank detail...
Zoals een hert zoekt naar levend water (uit psalm 42-43)   Sopraan,Alt,Tenor,Bas, Muziek & LIturgie detail...
© 2008 - Stichting Maurice Pirenne - Webdesign - Realisatie: Holiday Media - Ontwerp: Nika grafische vormgeving Vught