Priester Maurice Pirenne

Hoewel Maurice Pirenne bekend staat als musicus en componist, was hij voor alles priester van het bisdom 's-Hertogenbosch. Na het kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel volgde het grootseminarie in Haaren (N.-Br.) waar hij filosofie en theologie combineerde met een conservatoriumopleiding in Tilburg. 'Ik heb erg geboft dat ze mij die kans hebben gegeven', zei hij daarover. 'Ik wilde immers priester worden en de vraag was maar of je muziek mocht studeren'.
De eerste ervaringen als geestelijke deed Pirenne op toen hij na zijn priesterwijding in 1952 tot kapelaan in Sint-Michielsgestel werd benoemd. Maar zijn hart lag bij de muziek en op voorstel van professor Albert Smijers mocht Pirenne een jaar later in Rome aan het befaamde Pontificio Istituto di Musica Sacra verder studeren. Na zijn terugkomst volgde een carrière in de kerkmuziek, al was hij tot 1965 ook kapelaan in de Sacramentskerk te 's-Hertogenbosch. Ook toen hij na zijn benoeming als rector cantus van de Bossche Sint-Janskathedraal zijn tijd voornamelijk besteedde aan de muziek liet hij in de Sint-Jan tevens regelmatig van zich horen met inspirerende preken. Hij was een begaafd en gewaardeerd predikant met een voorliefde voor taal, steeds op zoek naar een ander woord. 'Het is met woorden zoeken net als met componeren. Ieder woord, iedere noot moet je wikken en wegen', zei hij in zijn laatste interview. 'En als ik uitgepraat ben, ben ik uitgepraat!'

Priester
kerkorgel
© 2008 - Stichting Maurice Pirenne - Webdesign - Realisatie: Holiday Media - Ontwerp: Nika grafische vormgeving Vught