Boeken

Cover Wonen in klanken

Wonen in klanken

Een muzikale biografie van Maurice Pirenne
In november 2019 verscheen de biografie Wonen in Klanken. Jan Jaap Zwitser beschrijft daarin het leven van Maurice Pirenne; zijn jonge jaren in Tilburg, zijn studietijd aan de seminaries van het Bossche bisdom, het Tilburgse conservatorium en het Pontificio Istituto di Musica Sacra te Rome en zijn werkzame leven als priester, rector cantus en organist van de Sint-Janskathedraal. In het tweede deel van het boek analyseert Anton Vernooij een groot aantal composities van Pirenne. In het rijk geïllustreerde boek is een complete oeuvrelijst opgenomen.

ISBN 978-90-90323-83-1

Uitgave: Stichting Maurice Pirenne
2019

€ 22,50

Bestellen

Cover prekenboek

"...Dus (s)preek ik vandaag"

Een selectie preken van Maurice Pirenne uit de periode 1964-2008
Hoe weet een priester een volle kerk in vijf minuten aan zich te binden? Hoe vertaal je oude bijbelteksten naar de actualiteit en dan wel zo dat je er ook vandaag de dag nog iets aan hebt? Hoe verhouden religieuze teksten zich tot de maatschappij? Moet de kerk het beter weten of moet deze zich ook dienend opstellen? Priester-Musicus Maurice Pirenne wist vanaf de jaren ’60 tot aan het begin van de 21e eeuw in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch in ruim 500 korte preken vele generaties aan te spreken. Thema’s als oorlog en vrede, naastenliefde, echtscheiding, leven en dood worden vanuit diverse hoeken belicht. In boze dromen, carnavaleske epigrammen, mozaïeken van citaten en vanuit de eenheid van het christelijke geloof deelt Pirenne in een selectie van zijn preken zijn kijk op de wereld van toen en nu. Alles in een rotsvast vertrouwen dat een mens meer toekomst dan verleden heeft.

Geïllustreerd door Rob Jacobs

ISBN 978-90-9029614-2

Uitgave: Stichting Maurice Pirenne
2016

€ 15,00

Bestellen