Projecten gesubsidieerd

Projecten gesubsidieerd

De stichting Maurice Pirenne heeft de volgende externe grote projecten (mede-)gesubsidieerd:

Boeken

Info 2016 De Nachtwacht van 's-Hertogenbosch, De orgelkast van de Sint-Jan. 

CD's

Info 2019 Kathedrale klanken
Info
2017 Illuster 
Info 2016 Spectrum
Info 2015 Allure 
Info 2014 Imposant