Stichting Maurice Pirenne

Welkom op de website van de Stichting Maurice Pirenne

Hier vindt u informatie over priester-musicus Maurice Pirenne en het werk van de Stichting Maurice Pirenne.

Naar concerten

Meer info

YouTube

Diverse opnames van muziek van en door Maurice Pirenne zijn te beluisteren op ons YouTubekanaal:

YouTube

Subsidie

Voer bij een concert één of meer werken van Maurice Pirenne uit en ontvang subsidie!

Lees meer

Stichting Maurice Pirenne prijs

In het kader van 750 jaar koorzang in de Sint-Janskathedraal was er een compositiewedstrijd.
De Stichting Maurice Pirenne stelde een aanmoedigingsprijs beschikbaar.

Winnaar Stichting Maurice Pirenne prijs

Meest recent

Uitgave biografie Maurice Pirenne

Stichting Maurice Pirenne

Bij testament heeft Maurice Pirenne de stichting Maurice Pirenne opgericht.
De Stichting Maurice Pirenne is officieel opgericht op 23 mei 2008.

De stichting heeft onder andere als doelstelling het leven en werk van Pirenne blijvend onder de aandacht te houden. 
Zij zal dit doen door uitvoeringen van zijn composities te stimuleren, zowel in concerten als in de liturgie. De stichting organiseert daartoe zelf concerten, maar kan ook een financiële bijdrage leveren aan het uitvoeren van composities van Maurice Pirenne. 
Daarnaast laat de stichting zijn nog niet uitgegeven composities in druk verschijnen. 
De stichting zal tevens bijdragen aan de muziek in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch door financiële ondersteuning. 
De stichting beheert het archief van de priester-musicus, waaronder zijn composities en preken.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit mensen, die nauw met Maurice Pirenne hebben samengewerkt.
Paul Leenders, Voorzitter
Lidwien van den Oort-Steens, Secretaris
Ben van der Sterren, Penningmeester
Véronique van den Engh, Organist Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
Jeroen Felix, Rector cantus Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
Jan Jaap Zwitser, Musicoloog
Leonard van Lier, Musicus - Pianist

Subsidie

Subsidieaanvraag

Uitvoerenden kunnen een subsidieaanvraag doen door bij dit verzoek een begroting en een programma mét vermelding van alle uit te voeren werken, uitvoerenden, datum en plaats van het te geven concert in te sturen. Het bestuur van de stichting zal de aanvraag alleen dan in behandeling nemen.

Subsidiereglement

Subsidieaanvraag

Vermelding website

Indien u een werk van Maurice Pirenne uit gaat voeren tijdens een concert, vermelden wij dit graag voor u op deze website.
Stuur hiervoor een bericht naar ons met vermelding van het uit te voeren werk, datum, plaats, uitvoerenden.
Indien u een programma en flyer toevoegt, kan dit door ons geplaatst worden.

Contact

Steun de stichting

Draagt u de muziek van Maurice Pirenne een warm hart toe?
Wilt u het werk van de Stichting Maurice Pirenne steunen?

Met uw financiële bijdrage kan de stichting meer concerten organiseren, waarop muziek van Maurice Pirenne klinkt, maar ook van anderen.
U kunt uw bijdrage storten op iban NL 21 RABO 0112 5446 06
t.n.v. Stichting Maurice Pirenne te 's-Hertogenbosch.

Bedankt voor uw steun!

Informatie & downloads

Logo Stichting Maurice Pirenne.jpg

Stichting Maurice Pirenne iban: NL 21 RABO 0112 5446 06
KvK-nr: 17226435

Secretariaat: Lidwien van den Oort-Steens
Scheidingstraat 37
5211 JR 's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 689 16 00
E-mail: 
info@stichtingmauricepirenne.nl            

ANBI logo.jpg