CD's

CD Maurice Pirenne Koorwerken front

CD Maurice Pirenne Koorwerken back

CD Maurice Pirenne Koorwerken

Maurice Pirenne Koorwerken Diverse koren (1994/2014)
Domine Deus salutis meae, Aandachtig Drieluik, O sage Dichter, L'Epitaphe Villon, Loflied opde wijsheid, Psalm 8, Cantico del sole, Vexilla Regis

In 1994 verscheen in de serie KRO Klassiek de CD Maurice Pirenne Koorwerken. Het Brabants Kamerkoor, de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal en Vocaal Ensemble Markant – alle drie gevestigd te ’s-Hertogenbosch – legden een aantal grotere, representatieve koorwerken van Pirenne vast op CD. In 2014 besloot de Stichting, met goedkeuring van de rechthebbenden, tot een heruitgave van dit klankmonument.

2014, JQZ Muziekproducties Kampen QCD 3404

€ 15,00

Bestellen

CD Muzikaal dubbelportret front

CD Muzikaal dubbelportret back

CD MUZIKAAL DUBBELPORTRET

Muzikaal dubbelportret Duodektet Amsterdam (2015)
Psalm 8, Psalm 23, Psalm 104, Psalm 91, Psalm 93, Psalm 116, Psalm 87, Psalm 4, Psalm 104

Psalmen van Sweelinck en Pirenne

Deze CD brengt twee componisten met elkaar in verband die op het eerste gezicht ver van elkaar af lijken te staan – ruim drie eeuwen – maar bij nader inzien veel overeenkomsten blijken te hebben. Beiden drukten een stempel op de muziekcultuur van twee belangrijke religieuze centra, de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en de Oude (of St. Nicolaas-) Kerk in Amsterdam. In deze beide kerken  werd in 2014 dit bijzondere dubbelportret uitgevoerd door Vocaal ensemble Duodektet, waarna de Stichting de totstandkoming van deze CD initieerde.

2015, Mediadub Barendrecht 202922

€ 15,00

Bestellen