Het Carillon

Het Carillon

Overig

2006 Koor, orgel en beiaard

Begin 2006 schreef Maurice Pirenne Het Carillon voor de ongewone bezetting van vierstemmig gemengd koor, orgel en beiaard. De tekst is een gedicht van de Nederlandse classica Ida Gerhardt (1905-1997) en werd geschreven in het oorlogsjaar 1941. De opdracht voor deze compositie kwam van de ’s-Hertogenbossche Beiaardstichting. De première vond op 3 juni 2006 plaats in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s-Hertogenbosch.