Loflied op de wijsheid

Loflied op de wijsheid

Overig

1986 declamator, sopraansolist, vierstemmig gemengd koor, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, 2 trompetten, trombone en bastrombone

In het najaar van 1986 componeerde Maurice Pirenne zijn Loflied op de Wijsheid voor declamator, sopraansolist, vierstemmig gemengd koor, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, 2 trompetten, trombone en bastrombone. Hij schreef het werk in opdracht van de Radboudstichting (tegenwoordig Stichting Thomas More), ter gelegenheid van haar tachtigjarig bestaan. Het werd voor het eerst uitgevoerd tijdens een academische zitting op 14 november 1986 in de Domkerk van Utrecht. Dr. Pieter Anton van Gennip droeg de tekst aan uit het apocriefe boek Jesus Sirach (24: 1-29). Hij bedacht ook de indeling en schreef de woorden van het keervers.