Bedevaartsreis naar Rome

Terug naar agenda

Bedevaartsreis naar Rome

Datum: 26-10-2009 Tijd: 10.30 uur
26-10-2009 10.30 uur

Bedevaartsreis naar Rome in het kader van 450 jaar bisdom ’s-Hertogenbosch.

26 tot en met 29 oktober 2009 10.30 uur
Bedevaartsreis naar Rome in het kader van 450 jaar bisdom ’s-Hertogenbosch.

De Schola Cantorum der kathedrale basiliek van Sint-Jan “die sangeren onser liever vrouwen” zingt in de vier grote basilieken van Rome: St-Pieter, St-Jan van Lateranen, St Maria Maggiore, St-Paulus-buiten de-muren en in de St-Ignatio. Jeroen Felix, rector cantus en Véronique van den Engh, organist.

Op het programma o.a. werken van Maurice Pirenne:

26-10 St-Pieter: Sint-Jansmis en psalm 23
27-10 St-Ignatio: Copiosa redemptio
28-10 St-Paulus-buiten-de-muren: Lied van de gelovige gemeenschap en psalm 100.
29-10 St-Jan van Lateranen: Sint-Jansmis.