Steun de stichting

Steun de stichting

Draagt u de muziek van Maurice Pirenne een warm hart toe?
Wilt u het werk van de Stichting Maurice Pirenne steunen?

Met uw financiële bijdrage kan de stichting meer concerten organiseren, waarop muziek van Maurice Pirenne klinkt, maar ook van anderen.
U kunt uw bijdrage storten op iban NL 21 RABO 0112 5446 06 t.n.v. Stichting Maurice Pirenne te 's-Hertogenbosch.

Bedankt voor uw steun!